Funkcjonalność

Elastyczność Personalizacja Obsługa

Moduły pozwalają na sprawne zarządzanie danymi i na etapamie ich procesowania, komunikację z zewnętrznymi źródłami informacji finansowych oraz płynny przepływ dokumentów i informacji w ramach całościowego procesu obsługi.

MODUŁ SPRZEDAŻOWY

Moduły
 • Zarządzanie siecią sprzedaży
 • Zarządzanie katalogiem produktów
 • Parametryzowanie wartości domyślnych
 • Konfiguracja ofert i ich parametrów

MODUŁ WERYFIKACJI

Moduły
 • Weryfikacja testową wpłatą bankową
 • Weryfikacja w bazach zewnętrznych np. BIK, KRD
 • Weryfikacja w bazie wewnętrznej
 • Weryfikacja historii wpłat i zaległości

MODUŁ SELF CARE

Moduły
 • Kalkulator ofertowy
 • Dane podstawowe
 • Wstępna weryfikacja
 • Wniosek i edycja własnych danych przez Klienta
 • Potwierdzenie zapisów umowy
 • Dostęp do dokumentów rozliczeniowych oraz umów
 • Komunikator – pytania, wnioski, reklamacje

MODUŁ SCORINGU I DECYZJI

Moduły
 • Definiowane algorytmy scoringowe
 • Wsparcie AI dla wstępnej weryfikacji
 • Możliwość decyzji warunkowych
 • Specjalistyczne modele, np.: PD Aplikacyjny,
 • PD Behawioralny, i inne

MODUŁ GENEROWANIA DOKUMENTÓW

Moduły
 • Możliwość tworzenia umów ramowych
 • Możliwość połączenia wielu umów jednego Klienta w celu uniknięcia duplikowania dokumentów
 • Generowanie w systemie wniosków
 • Generowanie w systemie umów

MODUŁ MONITORINGU I RAPORTOWANIA

Moduły
 • Nadzorowanie cyklicznych operacji systemowych
 • Raportowanie finansowe i operacyjne
 • Zdefiniowane raporty w formacie Excela
 • Monitoring wydajności i obciążenia systemu

MODUŁ OBSŁUGI UMÓW

Moduły
 • Automatyczna indeksacja
 • Automatyczne pobieranie stawek WIBOR oraz kursów walut
 • Predefiniowane i indywidualne Tabele Opłat i Prowizji (TOiP)
 • Definiowanie reguł fakturowania i parametrów dokumentów
 • Automatyczne fakturowanie rat, kosztów prefinansowania i innych
 • Fakturowanie należności z TOiP i innych dowolnych

MODUŁ JPK FA

Moduły
 • Zgodny z aktualną wersją raportu
 • Rejestr wygenerowanych raportów do pobrania

MODUŁ ROZLICZENIOWY

Moduły
 • Rejestracja wpłat – komunikacja z systemami
 • Powiązanie wpłat z należnościami
 • Generowanie monitów i not odsetkowych

MODUŁ IRR(internal rate of return)

Moduły
 • Budżetowanie kapitałowe
 • Planowanie wzrostu i ekspansji o wewnętrzną stopę zwrotu

MODUŁ KALKULACJI

Moduły
 • Prosty i intuicyjny kalkulator
 • Dostosowanie parametrów oferty do koszyka Klienta
 • Tworzenie koszyka zakupów
 • Możliwość indywidualnego dostosowania oferty
 • Raty sezonowe i balonowe

MODUŁ SZKOLENIOWY

Moduły
 • Możliwość tworzenia środowiska szkoleniowego

MODUŁ ARCHIWIZACJI DANYCH I KOPII BEZPIECZEŃSTWA

Moduły
 • Backupy online i archiwizacja cykliczna
 • Redundancja środowiska produkcyjnego
Powrót
Używamy plików cookie, aby zapewnić najwyższą funkcjonalność naszych stron.